Friday, October 21, 2011

Sinposis Novel


Haruman Kencana Zaharah Nawawi
Novel HK mempuyai 31 bab. Penulis cuba menojolkan penglibatan kejayaan wanita dalam dunia perniagaan kosmetik. Rakaman kejayaan ini bermula dari bawah, si aku yang menempa nama dalam perniagaan minyak wangi.
Bab 2, Anugerah Emas, Bab yang paling ringkas dipilih menjadi latar belakang pendidikan watak iaitu dengan kelulusan ijazah kelas pertama di UPM, dalam bidang tumbuhan. Aku diterima menjadi penyelidik di SBH Golbal. Cerita berkembang, Dia tidak menduga akan menjejak kaki ke tanah Perancis; menghirup udara dan menikmati alamnya; mengenal manusia dan memahami budayanya. Yang tidak terduga itu mendatangi hidupnya apabila Dr. Farahana, seorang daripada pemegang ekuiti SBH Global menawarkan kepadanya untuk mempelajari pembuatan minyak wangi di Perancis dan seterusnya untuk menjadi pakar dalam bidang tersebut di SBH Global nanti.
Di Perancis, pelbagai rintangan dan halangan yang ditempuhinya - daripada mempelajari pembuatan minyak wangi dengan biaya SBH Global hingga hidup merempat sebagai gelandangan, akhirnya menjadi pelukis jalanan di Place du Tertre.
Daripada dia tidak mengenali Dominique hingga menjadi kawan rapat dengannya, tetapi ia tidak memahami Dominique sepenuhnya kerana ada rahsia yang dirahsiakan oleh Dominique daripadanya.
Kehidupan inilah yang dilalui oleh dia - Kencana - seorang gadis awal dua puluhan – selama 3 tahun berada ditengah-tengah manusia dan budaya yang asing daripada manusia dan budaya bangsanya. Dalam keasingan inilah gadis Melayu bernama Kencana melalui rentetan ujian hidup. SBH menaja Kencana ke Perancis. kisah di Negara Perancis mula berkembang dan bersulam dengan ingatan dan ukuran berkaitan sejarah,budaya,agama malahan hal-hal peribadi.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Trilogi Lamunan Puitis
Trilogi Lamunan Puitis ini tidak sekadar menghidangkan tiga kisah, malah turut menarik kesedaran pembaca untuk mendekati, erti lamunan dan kerinduan seorang anak terhadap ibubapa, alam dan Tuhan dalam konteks hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia denganTuhan serta memahami dan mencintai Islam sebagai cara hidup.
Lamunan aku, yang tinggal di Kg Kerinchi KL berkerja sebagai pemandu lori, Yati isteri yg berniaga nasi lemak, seha guru sekolah terhadap ibubapa di Kampung Banggul yg sedang pesat membangun. Aku, Yati,Seha dan kedua-dua ibubapa yang berputar dalam diri pengarang. Sebagai pembaca kita melihat pengarang sekejap jadi aku, jadi Yati,Jadi Seha,jadi ibu dan ayah. Semua itu hadir sebagai lamunan, sebuah imeganasi
Sebuah Mimpi buat Hari Tua
Ceritanya biasa sahaja iaitu bertolak daripada konsep kekeluargaan dan tempias pembangunan. Watak "aku", isterinya Yati, dan anak mereka Seha yang tinggal di sebuah flet di Kuala Lumpur, dari jauh ia sering teringatkan atuk dan nenek Seha di Kampung Banggul.
Titipan
Fragmen titipan pula, walaupun mempunyai konsep yang sama, namun lebih merupakan monolog dalaman yang mengisahkan tentang kenang-kenangan "aku" terhadap ibunya. Kegigihan ibu mencari rezeki, membesar anak-anak dan reda dengan kesusahan hidup sebagai petani dan pekerja kampong
Embun
Sementara Embun bertolak daripada falsafah keislaman, kususnya sifat 20, khususnya dalam konteks manusia sebagai hamba allah di muka bumi, manusia yg patuh kepada perintah yang dipersonafikasi bagi menghuraikan erti kewujudan, erti kebinasaan, erti perbuatan serta sumbangan bermakna ketika mempunyai hayat, serta sesudah kematian. Antara simpang siur semasa wujud di duniawi dan wujud di alam hakiki, Sungguhpun latar trilogi ini berbeza (keduniawi, kerohanian), ketiga-tiganya masih terikat dengan suatu konsep dan falsafah. Secara tidak langsung trilogi ini mengupas falsafah tersebut pada tahap kemanusiaan yang umum, serta tahap keinsanan yang tinggi. "
Trilogi Lamunan Puitis ini tidak sekadar menghidangkan tiga kisah, malah turut menarik kesedaran pembaca untuk mendekati, memahami dan mencintai Islam sebagai cara hidup. Sebuah Mimpi buat Hari Tua bertolak daripada konsep kekeluargaan dan pembangunan. Watak "aku", isterinya Yati, dan anak mereka Seha yang tinggal di sebuah flet di Kuala Lumpur, sering teringatkan atuk dan nenek Seha yang tinggal di sebuah flet di Kuala Lumpur, sering teringatkan atuk dan nenek Seha di Kampung Banggul. Titipan pula, walaupun mempunyai konsep yang sama, namun lebih merupakan monolog dalaman yang mengisahkan tentang kenang-kenangan "aku" terhadap ibunya. Sementara Embun bertolak daripada falsafah keislaman, dipersonafikasi bagi menghuraikan erti kewujudan, sumbangan bermakna ketika mempunyai hayat, serta kematian. Sungguhpun latar trilogi ini berbeza (keduniawi, kerohanian), ketiga-tiganya masih terikat dengan suatu konsep dan falsafah. Secara tidak langsung trilogi ini mengupas falsafah tersebut pada tahap kemanusiaan yang umum, serta tahap keinsanan yang tinggi. "

Perancangan Akademikdan Tajuk Tugasan

Perancangan Akademik


JMK 221

FIKSYEN MELAYU MODEN


Sidang Akademik 2011/2012

KELAS SIDANG VIDEO

Sidang Video

Tarikh

Jam

Perjumpaan 1

11.9.2011

5.00-6.00pm

Perjumpaan 2

30.10.2011

11.00-12.00tgh

Perjumpaan 3

13.11.2011

9.00-10.00am

Perjumpaan 4

7.1.2012

11.00-12.00tgh

Perjumpaan 5

(Tarikh dan masa kelas sidang video perlu diisi oleh pelajar dengan merujuk kepada jadual Sidang Video Sidang Akademik 2011/2012 yang telah dihantar kepada pelajar)


JMK 221 - FIKSYEN MELAYU MODEN

PENGURUS KURSUS: En. Mat Salleh Yaacob

1. SINOPSIS KURSUS

Kursus ini akan memperkenalkan pelajar kepada karya Melayu Moden yang meliputi latar belakang pertumbuhannya, proses perubahan yang berlaku dan perkembangan sehingga kini. Dengan ini diharapkan para pelajar dapat mengenali kesusasteraan tanah air dengan lebih dekat lagi di samping memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai bidang kesusasteraan.

Seterusnya kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar ke arah membuat penilaian dan pentafsiran terhadap karya kreatif Melayu. Kajian yang ditekankan akan meliputi aspek dalaman karya yang tersurat dan juga tersirat serta aspek luaran yang ada hubungannya dengan penghasilan karya.

Walaupun kursus ini memperlihatkan satu jangka waktu perkembangan Sastera Melayu yang panjang, namun hanya beberapa buah karya pilihan akan diberi tumpuan. Karya-karya pilihan dianggap terkenal dan ada keistimewaan yang khusus, termasuk novel dan antologi cerpen.

2. SIDANG VIDEO

Kursus ini mempunyai 5 slot sidang video iaitu 3 slot sebelum Kursus Intensif, dan 2 slot selepas Kursus Intensif.

Anda harus membuat persiapan sebelum menghadiri pertemuan-pertemuan telesidang seperti yang telah dirancangkan. Sila teliti agenda pertemuan-pertemuan seperti berikut:-

Pertemuan Sidang Video

Pertemuan 1: Sejarah perkembangan Fiksyen Melayu Moden

Pertemuan 2: Tokoh-tokoh dan karya Di Hadapan Pulau/Bidong

Pertemuan 3: Tokoh-tokoh dan karya penting Harum Kencana

Pertemuan 4: Novel Trilogi Lamunan Puitis/Cerpen Pilihan

Pertemuan 5: Persediaan menghadapi peperiksaan (ulangkaji)

3. KURSUS INTENSIF

Kursus Intensif akan diadakan pada 29 November sehingga 19 Disember 2010. Semua pelajar wajib hadir.

4. ASAS PENILAIAN

Penilaian dibuat berdasarkan tugasan dan peperiksaan akhir. Pembahagian peratusannya seperti berikut

Kerja Kursus : 40%

Peperiksaan Akhir : 60%

5. TUGASAN (40%)

Seperti kursus di peringkat tinggi yang lain, kursus ini juga menghendaki pelajarnya membuat tugasan. Hanya satu tugasan sahaja yang diperlukan bagi kursus ini.

5.1 Tugasan ini hendaklah tiba di Pejabat Am PPPJJ pada 2011. Tugasan yang melewati tarikh ini tidak akan dilayan.

5.2 Pelajar yang tidak menghantar tugasan boleh dihalang dari menduduki peperiksaan akhir.

5.3 Pelajar dikehendaki menghasilkan tugasan yang asli. Tugasan yang diragui keasliannya tidak akan diterima dan pelajar berkenaan akan dikenakan tindakan.

5.4 Tugasan anda hendaklah berjumlah sekitar 2,000 – 2,500 patah perkataan (tidak termasuk petikan) dan ditaip dengan langkau dua (double-spacing) di atas kertas A4. Gunakan muka hadapan yang disertakan sebagai kulit luar tugasan.

5.5 Pastikan tugasan anda ada rujukan dan bibliografi. Sila gunakan cara yang betul dalam menulis rujukan dan bibliografi. Anda boleh berpandukan mana-mana kaedah, tetapi mestilah seragam. Cara penulisan ini akan diambil kira dalam pemarkahan keseluruhan tugasan.

6. Cara Menulis Bibliografi

1. Hanya senaraikan buku-buku yang telah anda rujuk dalam tugasan anda.

2. Senarai mengikut abjad.

3. Anda boleh rujuk kepada mana-mana cara. Anda boleh juga merujuk cara yang terdapat dalam Perancangan Akademik ini.

4. Contoh:

Djamour. Judith (terj). 1979. Kekeluargaan dan Perkahwinan

Orang Melayu Singapura. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

Tham Seong Chee 1979. Social Change and The Malay

Family. Dlm. Eddie C.Y. Kuo & Aline (pnyt.) The

Contemporary Family in Singapore. Singapore:

University Press.

S. Husin Ali 1977. Masyarakat dan Pemimpin Kampung.

Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

7. TAJUK TUGASAN

Di samping berekspersi dalam cereka, pengarang juga perlu mengimbangi aspek-aspek lain dalam novel supaya menjadi satu kesatuan yang menarik dan berkesan kepada pembaca.

Ulaskan pernyataan tersebut dengan memetik peristiwa-peristiwa yang sesuai dalam satu novel yang menjadi teks wajib dalam kursus ini.

8. TEKS WAJIB (Karya kreatif)

A. Samad Said, 1991. Di Hadapan Pulau. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ali Jusoh, 2003. Bidong. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad 2005. Lamunan Puitis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaharah Nawawi, 2005. Haruman Kencana: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Antologi Cerpen Istana Cinta Ayah, 2009: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

9. RUJUKAN

A. Wahab Ali, 1989. Imej Manusia dalam Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Kamal Abdullah, Hashim Awang, Ramli Isin dan lain-lain, 1990. Sejarah Kesusasteraan Melayu Jilid II. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hamzah Hamdani, 1982. Novel-Novel Malaysia Dalam Kritikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Yusof Hasan, 1995. Penghayatan Fiksyen Melayu. Kuala Lumpur Dewan Bahasa Bahasa.

Othman Puteh, 1983. Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

S. Othman 1985. Kecenderungan Baru Dalam Novel-Novel Melayu: Kajian Struktur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad, 1991. Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wellek dan Warren, 1988. Teori Kritikan Sastera Kesusasteraan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka

Muhammad Haji Salleh, 2008. Sastera Sebagai Ruang Bangsa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pengurus Kursus JMK 221

Sidang Akademik 2011/2012

Tajuk Tugasan

Perancangan Akademik


JMK 221

FIKSYEN MELAYU MODEN


Sidang Akademik 2011/2012

KELAS SIDANG VIDEO

Sidang Video

Tarikh

Jam

Perjumpaan 1

11.9.2011

5.00-6.00pm

Perjumpaan 2

30.10.2011

11.00-12.00tgh

Perjumpaan 3

13.11.2011

9.00-10.00am

Perjumpaan 4

7.1.2012

11.00-12.00tgh

Perjumpaan 5

(Tarikh dan masa kelas sidang video perlu diisi oleh pelajar dengan merujuk kepada jadual Sidang Video Sidang Akademik 2011/2012 yang telah dihantar kepada pelajar)


JMK 221 - FIKSYEN MELAYU MODEN

PENGURUS KURSUS: En. Mat Salleh Yaacob

1. SINOPSIS KURSUS

Kursus ini akan memperkenalkan pelajar kepada karya Melayu Moden yang meliputi latar belakang pertumbuhannya, proses perubahan yang berlaku dan perkembangan sehingga kini. Dengan ini diharapkan para pelajar dapat mengenali kesusasteraan tanah air dengan lebih dekat lagi di samping memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai bidang kesusasteraan.

Seterusnya kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar ke arah membuat penilaian dan pentafsiran terhadap karya kreatif Melayu. Kajian yang ditekankan akan meliputi aspek dalaman karya yang tersurat dan juga tersirat serta aspek luaran yang ada hubungannya dengan penghasilan karya.

Walaupun kursus ini memperlihatkan satu jangka waktu perkembangan Sastera Melayu yang panjang, namun hanya beberapa buah karya pilihan akan diberi tumpuan. Karya-karya pilihan dianggap terkenal dan ada keistimewaan yang khusus, termasuk novel dan antologi cerpen.

2. SIDANG VIDEO

Kursus ini mempunyai 5 slot sidang video iaitu 3 slot sebelum Kursus Intensif, dan 2 slot selepas Kursus Intensif.

Anda harus membuat persiapan sebelum menghadiri pertemuan-pertemuan telesidang seperti yang telah dirancangkan. Sila teliti agenda pertemuan-pertemuan seperti berikut:-

Pertemuan Sidang Video

Pertemuan 1: Sejarah perkembangan Fiksyen Melayu Moden

Pertemuan 2: Tokoh-tokoh dan karya Di Hadapan Pulau/Bidong

Pertemuan 3: Tokoh-tokoh dan karya penting Harum Kencana

Pertemuan 4: Novel Trilogi Lamunan Puitis/Cerpen Pilihan

Pertemuan 5: Persediaan menghadapi peperiksaan (ulangkaji)

3. KURSUS INTENSIF

Kursus Intensif akan diadakan pada 29 November sehingga 19 Disember 2010. Semua pelajar wajib hadir.

4. ASAS PENILAIAN

Penilaian dibuat berdasarkan tugasan dan peperiksaan akhir. Pembahagian peratusannya seperti berikut

Kerja Kursus : 40%

Peperiksaan Akhir : 60%

5. TUGASAN (40%)

Seperti kursus di peringkat tinggi yang lain, kursus ini juga menghendaki pelajarnya membuat tugasan. Hanya satu tugasan sahaja yang diperlukan bagi kursus ini.

5.1 Tugasan ini hendaklah tiba di Pejabat Am PPPJJ pada 2011. Tugasan yang melewati tarikh ini tidak akan dilayan.

5.2 Pelajar yang tidak menghantar tugasan boleh dihalang dari menduduki peperiksaan akhir.

5.3 Pelajar dikehendaki menghasilkan tugasan yang asli. Tugasan yang diragui keasliannya tidak akan diterima dan pelajar berkenaan akan dikenakan tindakan.

5.4 Tugasan anda hendaklah berjumlah sekitar 2,000 – 2,500 patah perkataan (tidak termasuk petikan) dan ditaip dengan langkau dua (double-spacing) di atas kertas A4. Gunakan muka hadapan yang disertakan sebagai kulit luar tugasan.

5.5 Pastikan tugasan anda ada rujukan dan bibliografi. Sila gunakan cara yang betul dalam menulis rujukan dan bibliografi. Anda boleh berpandukan mana-mana kaedah, tetapi mestilah seragam. Cara penulisan ini akan diambil kira dalam pemarkahan keseluruhan tugasan.

6. Cara Menulis Bibliografi

1. Hanya senaraikan buku-buku yang telah anda rujuk dalam tugasan anda.

2. Senarai mengikut abjad.

3. Anda boleh rujuk kepada mana-mana cara. Anda boleh juga merujuk cara yang terdapat dalam Perancangan Akademik ini.

4. Contoh:

Djamour. Judith (terj). 1979. Kekeluargaan dan Perkahwinan

Orang Melayu Singapura. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

Tham Seong Chee 1979. Social Change and The Malay

Family. Dlm. Eddie C.Y. Kuo & Aline (pnyt.) The

Contemporary Family in Singapore. Singapore:

University Press.

S. Husin Ali 1977. Masyarakat dan Pemimpin Kampung.

Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

7. TAJUK TUGASAN

Di samping berekspersi dalam cereka, pengarang juga perlu mengimbangi aspek-aspek lain dalam novel supaya menjadi satu kesatuan yang menarik dan berkesan kepada pembaca.

Ulaskan pernyataan tersebut dengan memetik peristiwa-peristiwa yang sesuai dalam satu novel yang menjadi teks wajib dalam kursus ini.

8. TEKS WAJIB (Karya kreatif)

A. Samad Said, 1991. Di Hadapan Pulau. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ali Jusoh, 2003. Bidong. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad 2005. Lamunan Puitis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaharah Nawawi, 2005. Haruman Kencana: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Antologi Cerpen Istana Cinta Ayah, 2009: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

9. RUJUKAN

A. Wahab Ali, 1989. Imej Manusia dalam Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Kamal Abdullah, Hashim Awang, Ramli Isin dan lain-lain, 1990. Sejarah Kesusasteraan Melayu Jilid II. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hamzah Hamdani, 1982. Novel-Novel Malaysia Dalam Kritikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Yusof Hasan, 1995. Penghayatan Fiksyen Melayu. Kuala Lumpur Dewan Bahasa Bahasa.

Othman Puteh, 1983. Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

S. Othman 1985. Kecenderungan Baru Dalam Novel-Novel Melayu: Kajian Struktur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad, 1991. Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wellek dan Warren, 1988. Teori Kritikan Sastera Kesusasteraan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka

Muhammad Haji Salleh, 2008. Sastera Sebagai Ruang Bangsa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pengurus Kursus JMK 221

Sidang Akademik 2011/2012